Ad

Ad

19 August 2013

ກຸ່ມບໍລິສັດຕວນເຈົາ ແລະ ຈິດຈະເລີນກໍ່ສ້າງຮ່ວມລົງທຶນສ້າງໂຮງແຮມ ແລະ ລີສອດ            ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 16 ສິງຫານີ້, ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ຮອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ວມ ເປັນສັກຂີພະຍານໃນພິທີເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ຕວນເຈົາ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ບໍລິສັດຈິດຈະ ເລີນກໍ່ສ້າງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດ ຂຶ້ນຢູ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ລະ ຫວ່າງທ່ານ ດ່າວຮົ່ງ ຕວຽນ ປະທານກຸ່ມບໍ ລິສັດຕວນເຈົາ ແລະ ທ່ານ ສົມຫວັງ ວົງວິໄລ ອຳ ນວຍການບໍລິສັດຈິດຈະເລີນກໍ່ ສ້າງຈຳກັດ ເພື່ອຈະລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ລີຊອດ ແລະ ເຮືອນພັກ ( ເຂດພັກ ຜອ່ນຊັ້ນສູງ ) ຮ່ວມກັນຂອງສອງ ຝ່າຍໃນເນື້ອທີ 4 ເຮັກຕາ ຢູ່ເຂດ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສວນສະໜຸກ ເກາະຕວນເຈົາ ນະຄອນຮ່າລອງ ແຂວງ ກວາງນິງ ສສ ຫວຽດ ນາມ ຊຶ່ງເນື້ອໃນລະບຸວ່າ: ບໍລິ ສັດຕວນເຈົາ ປະກອບເນື້ອທີ່ດິນ 4 ເຮັກຕາ ຢູ່ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສວນສະໜຸກເກາະຕວນເຈົາ ນະ ຄອນຮ່າລອງ ແຂວງກວາງນິງ ສສ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນການພັດ ທະນາ ແລະ ດຳເນີນ ທຸລະກິດ ຮ່ວມກັນ, ຮັບຜິດຊອບປະກອບເອ ກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ ໝົດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບອະນຸ ຍາດລົງທຶນ
ຕາມຈຸດປະສົງ ທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນບົດບັນທຶກສະບັບນີ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ; ສ່ວນຝ່າຍບໍລິ ສັດຈິດຈະເລີນກໍ່ສ້າງ ຮັບຜິດ ຊອບອອກແບບ,ວາງ ແຜນການ ພັດທະນາ ແລະ ດຳເນີນທຸລະ ກິດເບື້ອງຕົ້ນ, ຮັບຜິດຊອບ ທຶນຮອນ ຫລື ຈັດຫາແຫລ່ງທຶນເຂົ້າ ໃນການລົງທຶນພັດທະນາເຂດ ດິນໃຫ້ກາຍເປັນເຂດພັກ ຜ່ອນລະດັບສູງ, ບໍລິຫານກິດ ຈະການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນເຂດ ການລົງທຶນໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງສສ ຫວຽດນາມ.                   
            ເພື່ອບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີ ສ້າງຕັ້ງບໍລິ ສັດຮ່ວມທຸລະກິດນຳກັນ ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ສຳລັບຊື່ຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະ ກິດນັ້ນທັງສອງຝ່າຍຈະປຶກສາ ຫາລື,ເອກະພາບ ແລະ ກຳນົດເຂົ້າໃນເນື້ອໃນຂອງສັນ ຍາຮ່ວມທຸລະກິດ, ສ່ວນຮູບແບບການລົງ ທຶນ,ອັດຕາສ່ວນການຖືຮຸ້ນ, ມູນ ຄ່າການລົງທຶນ ແລະ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆໃນການ ລົງທຶນພັດທະນາ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ ທັງ ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື ແລະ ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດ ຊຶ່ງທັງ ສອງຝ່າຍເອກະພາບກັນ ແລະ ຈະພະຍາຍາມໃຫ້ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນໃນ ເດືອນ ກັນຍາ 2013 ແລະ ຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນເດືອນຕຸລາ 2013 ນີ້.

No comments:

Post a Comment