Ad

Ad

26 December 2016

ສຳເລັດການຍົກລະດັບທັກສະການຖ່າຍຮູບໃຫ້ສື່ມວນຊົນລາວ

          ການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບທັກສະການຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນນາທິການຮູບໃຫ້ສື່ມວນຊົນລາວໄດ້ສຳເລັດລົງໃນວັນທີ 23 ທັນວານີ້ ພາຍຫລັງດຳເນີນມາເປັນເວລາ 5 ວັນ ໂດຍສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ສສ ຫວຽດນາມ. ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນນາທິການຮູບ, ການຂຽນຄຳອະທິບາຍຮູບ, ພາສາຮູບຂ່າວໃນຍຸກຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມຸມມອງກ່ຽວກັບການຖ່າຍຮູບໃນລະດັບຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບທີ່ສົມບູນແບບ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງບັນດານັກຂ່າວ, ນັກຖ່າຍຮູບຂອງລາວມີການພັດທະນາດີຂຶ້ນ. 

No comments:

Post a Comment