Ad

Ad

23 December 2015

ຜົນ​ຜະລິດ​ເຂົ້ານາປີ​ບັນລຸ​ໄດ້ 3,3​ ​ລ້ານ​ໂຕ​ນ

ກະຊວງກະວສິກຳແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນທົ່ວປະເທດສາມາດເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີສຳເລັດ​​ແລ້ວ 100% ຂອງເນື້ອທີ່ປັກດຳທັງໝົດ 770.000 ​ເຮັກຕາ,​​​ໃຫ້ຜົນຜະລິດທັງໝົດ​ 3,3 ລ້ານໂຕນ​,​​​ໂດຍສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບການ​​​ເກັບກ່ຽວບັນລຸປະມານ 4 ​ໂຕນ / ​ເຮັກຕາ,ໃນນີ້ພາກ​​ເໜືອປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 542 ພັນໂຕນ,ພາກກາງຫຼາຍກວ່າ 1,8 ລ້ານໂຕນພາກໃຕ້ຫຼາຍກວ່າ 984 ພັນໂຕນຜູ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ການປູກເຂົ້ານາປີປີນີ້ເມື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແລ້ວເຫັນວ່າມີຂະບວນການດີຂຶ້ນ,​​ ຜົນຜະລິດ​​ເພີ່ມຂຶ້ນ, ​ແຕ່ຫຼຸດຄາດໝາຍແຜນການວາງໄວ້ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິພັດທາງທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ​ໄພນ້ຳຖ້ວມ,​ ດິນເຈື່ອນສັດຕູ້ພືດທຳລາຍແລະກະສິກອນຈຳນວນໜຶ່ງ​​ໄດ້ນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ນາຫັນ
ໄປປູກພືດອາຍຸສັ້ນ​​​ທີ່ນຳໃຊ້ນ້ຳໜ້ອຍກວ່າການປູກເຂົ້າແທນ, ​ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວສ່ວນຂະບວນການປູກພືດອື່ນໆທົ່ວປະເທດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 470 ພັນເຮັກຕາ,​ ເທົ່າກັບ 74% ຂອງແຜນການສຳລັບພືດອາຍຸສັ້ນປູກໄດ້ຫຼາຍຮອບວຽນກໍສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ກະຊວງກະສິກຳໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ປັດຈຸບັນຂະແໜງກະສິກຳໄດ້ປະສານສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນ​​ເພື່ອສັງລວມແຜນການແລະ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງແລະພືດລະດູແລ້ງປະຈຳປີ 2016 ​​ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ,​ໂດຍເນັ້ນໃສ່ປັດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ນ້ຳ,ຝຸ່ນ,​ແນວພັນແລະ ອື່ນໆ​​ໃຫ້ຮັບປະກັນ​.

No comments:

Post a Comment