Ad

Ad

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ/Contact us


ຫນັງສືພິມ ລາວພັດທະນາ ລາຍວັນ

      ຕັ້ງຢູ່ຖະຫນົນເສດຖາທິລາດ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
      ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈ ລົງໂຄສະນາ ຫລື ຈອງຫນັງສືພິມ
ສາມາດຕິດຕໍ່ທີ່ເບີໂທ/ແຟັກ : 021 263 860, 020 9999 7139
         ຕິດຕໍ່ຫ້ອງຂ່າວ : 021 215 869.


                         ໃບ​​ແຈ້ງ​ລາຄາ​ໂຄສະນາ​ປະຈຳ​ປີ 2016

                       ໜັງສືພິມ ລາວ​ພັດທະນາ


            ໜັງສືພິມ  ລາວ​ພັດທະນາເປັນໜັງສືພິມລາຍວັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງແລະ ມີການຈຳ ໜ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອວຽກງານ ຫຼື ທຸລະກິດຂອງທ່ານເຊີນມາຮ່ວມລົງໂຄສະນານຳພວກເຮົາໄດ້ໃນອັດຕາລາຄາດັ່ງລຸ​່ມນີ້:


ອັດຕາຄ່າໂຄສະນາ ແລະ ບໍລິການ ໃນເວບໄຊ 

1. ປ້າຍໂຄສະນາຂະໜາດ 710x135 ພິກເຊ້ວລ໌ ລາຄາ 1.000.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ

2. ປ້າຍໂຄສະນາຂະໜາດ 250x250 ພິກເຊ້ວລ໌ ລາຄາ 700.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ


   www.laophatthananews.blogspot.com,
www.facebook.com/Laophatthana Newspaper

E-mail : laosphatthana@yahoo.com  

No comments:

Post a Comment