Ad

Ad

25 November 2016

ລາວ-ຫວຽດນາມເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານສື່ມວນຊົນທະນາຄານ

            ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ( ທຫລ ) ຮ່ວມກັບທະນາ ຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ( ທຫວ ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການສໍາມະນາວຽກ ງານສື່ມວນຊົນ ເຊິ່ງເປັນກະບອກສຽງທະນາຄານກາງຂອງ 2 ປະ ເທດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-24 ພະຈິກ 2016 ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ  ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທຫລ ແລະຮອງຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານຂ່າວສານມວນຊົນ ເຊິ່ງມີນັກສໍາມະນາກອນຈາກບັນດາກົມ, ສາຂາ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດລັດເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາ 50 ຄົນ.

          ຜ່ານການສໍາມະນາ 2 ວັນ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍາແໜ້ນ ແລະເຫັນໄດ້ພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການ ສ້າງແຜນງານ, ແຜນຍຸດທະສາດຂ່າວສານຂອງທະນາຄານ, ຂ່າວສານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກໜັງສືພິມ, ຊ່ວຍຜູ້ວ່າການຊີ້ນຳການເຄື່ອນໄຫວ Website ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ, ການປະສານສົມ ທົບກັບຂ່າວ ສານ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການເງິນ-ການທະນາຄານ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງບັນດາລະບຽບນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ປົກປ້ອງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງທະນາຄານ, ຫຼີກລ້ຽງການເກີດວິກິດການຂອງລະບົບທະນາຄານ, ສ້າງ ແລະຍົກສູງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືເຂົ້າໃນວຽກງານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທະນາຄານ ປະກອບສວ່ນການປ່ຽນແປງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ທັດສະນະຂອງປະຊາຊົນໃນດ້ານບວກ, ປະດິດຄິດສ້າງຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບເຄື່ອງມື, ການບໍລິການຂອງທະນາຄານໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ແລະປະກອບສ່ວນໃນການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະອື່ນໆ.
       ໃນໄລຍະເກີດວິກິດການ ແມ່ນໄດ້ອອກຂ່າວທີ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກ່ຽວກັບວິທີທາງການຂອງທະ ນາຄານໃນການແກ້ໄຂວິກິດການ, ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າໃນວຽກງານການແກ້ຂ່າວຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງໃນແງ່ລົບ, ເພີ່ມທະວີຄວາມຖີ່ຂອງການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນຳໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍວິຊິທີເຂົ້າໃນຊ່ອງຂ່າວສານ ເພື່ອໃກ້ສິດຕິດແທດຜູ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍການຊີ້ນຳແລະການຈັດຕັ້ງດຳ ເນີນງານຂອງລັດຖະບານ ແລະຄະນະນຳທະນາຄານ ແຫ່ງລັດ, ປະສານສົມທົບຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງໃນຂະແໜງການ, ຄວາມສົນໃຈຂອງບັນດາສະຖາບັນສິນເຊື່ອ, ສະໜັບສະໜູນຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວກັບໜັງສືພິມ, ສະໜັບສະໜູນຂອງສະຖາບັນການເງິນຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ.
          ພ້ອມດຽວກັນ ກໍສ້າງການພົວພັນ ໂດຍກົງ ແລະທາງອ້ອມກັບບັນດາສນັກງານສື່, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງຢັ້ງຢືນລະດັບຄວາມເປັນບູລິມະສິດຕໍ່ກັບບັນດາຫ້ອງການຂ່າວ, ວິທະຍຸທີ່ມີເຄື່ອຄ່າຍໃຫຍ່, ສ້າງ ສາຍພົວພັນກັບນັກຂ່າວເພື່ອຕິດຕາມຂົງເຂດການເງິນ-ການທະນາຄານ, ກຸ່ມນັກຂ່າວພາຍໃນ (ຕິດ ຕາມສະພາ ແລະລັດຖະບານ) ແລະກຸ່ມນັກຂ່າວຕິດຕາມກົດໝາຍ (ທີ່ພົວພັນເຖິງຂະແໜງການທະ ນາຄານ), ສ້າງສາຍພົວພັນກັບຫ້ອງການສຳນັກຂ່າວ, ໜັງສືພິມສາກົນ.
          ສ້າງ ແລະຮັກສາສາຍພົວພັນທີ່ສະໜິດແໜ້ນກັບຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ, ການເງິນ-ການທະນາຄານທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອ  ຖື, ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ເອກະສານເພື່ອບໍລິການໃຫ້ຈຸດປະສົງຄົ້ນຄ້ວາ, ພົບປະເພື່ອຍາດແຍ່ງການປະກອບຄຳເຫັນ, ທົບທວນຄືນບັນດານະໂຍບາຍ, ຍາດແຍ່ງການປະກອບຄຳເຫັນ, ຜົນກະທົບຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານໃນວຽກງານນະໂຍບາຍຂ່າວສານ ແລະແກ້ໄຂຂ່າວໃນຍາມເກີດວິກິດການ, ຈັດຕັ້ງການພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຊ່ຽວຊານກັບຄະນະນຳທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ເປັນມືອາຊີບວຽກງານຂ່າວ ສານ, ສະແດງອອກໃນການຫັນເປັນລະບົບກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ-ປະລິມານໃນວຽກງານຂ່າວສານຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ແລະຂະ ແໜງການຕ່າງໆ, ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກທັນກັບໄລຍະເວລາ, ນະໂຍບາຍຂອງພະນັກງານ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄຸນນະພາບກ່ຽວກັບການເງິນ-ການທະນາຄານໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນໃນການຮັກສາຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ, ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະຍົກສູງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຜູ້ເລືອກຕັ້ງ, ຄຳເຫັນຂອງສັງຄົມ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແລະບໍລິສັດລົງ ທຶນຕໍ່ກັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ ແລະຜົນທີ່ຍາດໄດ້ຂອງຂະແໜງທະນາຄານ ແລະບັນຫາຕ່າງໆ.
             ການສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ບັນດານັກຂ່າວ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງສາມາດເຫັນໄດ້ ແລະຖອດຖອນບັນດາບົດຮຽນຈາກໜ່ວຍງານຂ່າວສານມວນຊົນທະນາຄານແຫ່ງລັດ ໄດ້ດີສົມຄວນ ເຊິ່ງໃນຜ່ານມາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວໄດ້ສ້າງ ແລະມີການຮ່ວມມືຢ່າງຕັ້ງໜ້າກັບບັນດາສື່ມວນຊົນຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະກັບໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ, ວິທະຍຸກະ ຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ແລະໜັງສືພິມສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ທັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນວິຊາສື່ມວນຊົນຈາກອົງການສື່ຕ່າງໆໃນຫຼາຍຄັ້ງ.

                                                                         # ຂ່າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

No comments:

Post a Comment