Ad

Ad

14 February 2017

ສະພາບອາກາດໜາວຈົ່ງເພີ່ມທະວີຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ດີ

ໜ່ວຍເຝົ້າລະວັງພະຍາດລະບາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ອອກມາເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໂດຍລະເພາະແມ່ນເຂດພາກເໜືອຈົ່ງເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນໃຫ້ດີ,ເປັນຕົ້ນແມ່ນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ, ເນື່ອງຈາກໄລຍະນີ້ສະພາບອາກາດໜາວເຢັນໄດ້ເຂົ້າມາປົກຄຸມທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດ, ຊຶ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕາມລະດູການຕ່າງໆເຊັ່ນ:
ພະຍາດໄຂ້ຫວັດ, ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ອັກສອບປອດຮຸນແຮງ, ພະຍາດຜິວໜັງ ແລະ ພະຍາດທີ່ມານຳພາຫະນຳເຊື້ອອື່ນໆ, ດັ່ງນັ້ນ ທຸກຄົນຈົ່ງເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ, ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມຫຼັກການອະນາໄມ 3 ສະອາດຄື: ກິນ, ດື່ມໃຫ້ສະອາດ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງນຸ່ງຫົ່ມໃຫ້ອົບອຸ່ນຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ຄວນຢູ່ບ່ອນທີ່ມີອາກາດເຢັນດົນເກີນໄປ, ພ້ອມນັ້ນກໍຕ້ອງໝັ່ນທຳຄວາມສະອາດຮ່າງ ກາຍ ແລະ ເຮືອນຊານເປັນປະຈຳ ແລະ ໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍເພື່ອສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ, ລ້າງມືທຸກຄັ້ງກ່ອຍ ແລະ ຫຼັງກິນອາຫານ, ປະຕິບັດມາລະຍາດການໄອຈາມຕ້ອງອັດປາກ, ຖ້າຫາກເຂດແຂວງໃດເກີດມີການລະບາດຂອງພະຍາດໃດໜຶ່ງໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປຫາແພດໝໍເພື່ອມີວິທີຮັກສາໄດ້ທັນເວລາ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ເປັນເຈົ້າການເບິ່ງແຍງຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ລູກຫຼານຂອງຕົນໃຫ້ດີເພາະອາກາດໜາວເຢັນແຮງແມ່ນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະ ພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ງ່າຍ.

No comments:

Post a Comment