Ad

Ad

1 December 2016

ໂຮງໝໍໄຊທານີຊີ້ແຈງກໍລະນີນໍາສົ່ງຄົນເຈັບເກີດລູກມີຄວາມສ່ຽງອັນຕະລາຍໄປໂຮງໝໍໃຫຍ່

 
ພາບ-ຂ່າວ : ຫນັງສືພິມ ປກສ
          ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້
, ອໍານວຍການໂຮງໝໍເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງຄວາມເປັນຈິງຕໍ່ສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບກໍລະນີມີຍາດພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບເກີດລູກຄົນໜຶ່ງໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ (ເຟສບຸກ) ທີ່ເປັນການຕໍານິວິຈານການບໍລິການຂອງແພດໝໍຢູ່ໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວວ່າບໍ່ດີຕ່າງໆ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເກີດຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຄົນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນລັກສະນະພາໃຫ້ພາບພົດຂອງໂຮງໝໍ ແລະ ພະນັກງານແພດໝໍເຊື່ອມເສຍ, ຊຶ່ງທ່ານອໍານວຍການຊີ້ແຈງວ່າ: ບັນຫາດັ່ງ
ກ່າວເກີດຂຶ້ນຍ້ອນມີບຸກຄົນຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຮູ້ເທົ້າບໍ່ເຖິງການແລ້ວນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງອອກສູ່ສາທາລະນະຊົນຍ້ອນຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ການບໍລິການຂອງແພດໝໍພວກເຮົາ, ຊຶ່ງເຫດການມີຢູ່ວ່າ: ນາງ ມອນແກ້ວ ຖືພາລູກຜູ້ທຳອິດໄດ້ໄປຝາກທ້ອງຢູ່ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກສູນກາງ (ບ້ານໜອງພະຍາ) ແລະ ເຊົ້າວັນທີ 21 ພະຈິກຜ່ານມາຖົງນ້ຳຄາວປາແຕກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງຄືນາງ ປາວິນາ ໄດ້ພາມາໂຮງໝໍເມືອງໄຊທານີ ໃນເວລາປະມານ 4:20 ໂມງ, ພາຍ ຫລັງແພດໄດ້ກວດສະພາບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຈັບເຫັນວ່າມີອາການບວມ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ເມັດເລືອດຂາວຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຖືວ່າມີການຊຶມເຊື້ອ ແລະ ອາການແມ່ນເກີນຄວາມສາມາດຂອງແພດໂຮງໝໍເມືອງພວກເຮົາ ເພາະຢ້ານບໍ່ປອດໄພທັງແມ່ ແລະ ລູກຈຶ່ງໄດ້ຮີບຮ້ອນນຳສົ່ງຄົນເຈັບໄປໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກສູນກາງໂດຍດ່ວນ ແລະ ມີພະຍາບານສອງຄົນຕິດຕາມອາການໄປພ້ອມຈົນຮອດໂຮງໝໍໃຫຍ່ຢ່າງປອດໄພທັງແມ່ ແລະ ລູກ. ຈາກສາເຫດດັ່ງກ່າວຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈຂອງຍາດພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບທີ່ຄິດວ່າແພດໝໍພວກເຮົາບໍ່ຢາກເບິ່ງແຍງປິ່ນ ປົວຈຶ່ງໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຕ່າງໆນາໆ ທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງເຜີຍແຜ່ ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍຈົນເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເກີດຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສົ່ງຜົນເຮັດ ໃຫ້ຄະນະນໍາ ແລະ ພະນັກງານແພດໝໍຂອງໂຮງໝໍຖືກສັງ ຄົມຕໍານິວິຈານໃນ ທາງທີ່ບໍ່ສ້າງສັນ. ດັ່ງນັ້ນໃນນາມຄະນະອໍານວຍການໂຮງໝໍຈຶ່ງໄດ້ອອກມາຊີ້

ແຈງຄວາມເປັນຈິງດັ່ງກ່າວໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈດ້ວຍ.   

No comments:

Post a Comment