Ad

Ad

1 March 2017

ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຍອມຮັບການໂຄສະນາໜ້ອຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຫລຸດລົງ

   ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນມີໄຊ ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 28 ກຸມພານີ້ວ່າ: ປີ 2016 ຜ່ານມາ, ຕົວເລກນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2016 ມີປະມານ 4,2 ລ້ານຄົນ ແລະ ເມື່ອທຽບກັບປີ 2015 ທີ່ມີປະມານ 4,6 ລ້ານຄົນ, ເຫັນວ່າຫລຸດລົງຫລາຍເກືອບ 10% ຫລື ປະມານ 4 ແສນຄົນ, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ໂດຍສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຫລຸດລົງນີ້ແມ່ນມີທັງປັດໄຈທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຄື: ປະເທດເຮົາບໍ່ທັນ
ມີການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າ-ອອກຍັງບໍ່ທັນເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ສິ່ງດຶງດູດ ຫລື ການບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງມີຂອດຈໍາກັດ, ການໂຄສະນາຕະຫລາດທ່ອງທ່ຽວຍັງເຮັດໄດ້ໜ້ອຍບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ບວກກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງຕໍ່ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລາຄາການທ່ອງທ່ຽວຖືກກວ່າອີກດ້ວຍ.

No comments:

Post a Comment