Ad

Ad

11 January 2017

ລະວັງ !!! ພຽງ 10 ວັນຂອງປີໃໝ່ທົ່ວປະເທດມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ເລືອດອອກແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 50 ກໍລະນີ

ໜ່ວຍເຝົ້າລະວັງພະຍາດລະບາດກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນເຖິງວ່າທົ່ວປະເທດຍັງບໍ່ມີການລະບາດອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກກໍຕາມ, ແຕ່ພໍເລີ່ມເຂົ້າສູ່ປີໃໝ່ມາພຽງ 10 ວັນທົ່ວປະເທດມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ເລືອດອອກແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 50 ກໍລະນີໂຊກດີບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ, ໃນນັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າ 20 ກໍລະນີ, ສ່ວນບັນດາແຂວງເຊັ່ນ: ຈຳປາສັກ, ຄຳມ່ວນ, ອັດຕະປື, ສະຫວັນນະເຂດ, ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງອື່ນໆກໍມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຈຳນວນໜຶ່ງ, ຊຶ່ງຖືເປັນສັນ ຍານທີ່ບໍ່ດີແຕ່ຫົວທີ ແລະ ອາດມີຄວາມສ່ຽງກໍໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງໄຂ້ເລືອດອອກກໍເປັນໄດ້, ຊຶ່ງອາດເນື່ອງ
ມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ຍຸງລາຍຕົວນຳເຊື້ອຂະຫຍາຍພັນໄດ້ງ່າຍດັ່ງທີ່ເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຖ້າຫາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ຮີບຮ້ອຍໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນທີ່ມີປະສິດທິຜົນໂດຍໄວ, ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກກໍເປັນໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນສູງໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດນີ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການລະບາດເກີດຂຶ້ນ, ທັງເປັນການປ້ອງກັນແຕ່ຫົວທີ, ໂດຍໃຫ້ເພີ່ມທະວີການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ປະຕິບັດການຕອບໂຕ້ ແລະ ຖ້າຫາກເຂດໃດເກີດມີກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍໃຫ້ລາຍງານສູນກາງດ່ວນເພື່ອລົງຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ທັນເວລາ, ພ້ອມນັ້ນປະຊາຊົນເອງກໍຕ້ອງເປັນເຈົ້າການເອົາໃຈໃສ່ທຳລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມຄຳຂວັນ 5 ປ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດຄື: 1 ປິດຝາພາຊະນະທີ່ເກັບນ້ຳໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍຸງມາໄຂ່ໃສ່. 2 ປ່ຽນນ້້ຳໃນພາຊະນະເຊັ່ນ: ເຕົ້າດອກໄມ້, ນ້ຳຮອງຕີນຕູ້, ຖ້ານຮອງຈອກນ້ຳ. 3 ປ່ອຍປາຫາງນົກຍູງເພື່ອກິນໜອນນ້້ຳ. 4 ປັບປຸງການອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມເຮືອນບໍ່ໃຫ້ມີກະໂປະ, ກະປ໋ອງ, ຢາງຕີນລົດເກົ່າທີ່ມີນ້ຳຂັງ ແລະ 5 ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນນິໃສປະຈຳທຸກໆອາທິດ ແລະ ຖ້າຫາກເປັນໄຂ້ໃຫ້ໄປພົບແພດໝໍດ່ວນເພື່ອສາມາດຈຳກັດພະຍາດນີ້ໃຫ້ນັບມື້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ຈົນກວ່າມັນຈະດັບສູນ.

No comments:

Post a Comment