Ad

Ad

27 October 2015

ອີຢູສະໜັບສະໜຸນເຮືອບ້ານຊາຍຟອງຮ່ວມຊິ່ງເຈົ້າທ່າຊ່ວງເຮືອວັດຈັນ 2015

ໃນວັນທີ 26 ຕຸລານີ້, ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ປະຈຳລາວ, ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈໍານວນ 20 ລ້ານກີບໃຫ້ແກ່ເຮືອປະເພນີບ້ານຊາຍຟອງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມບຸນຊ່ວງເຮືອປະເພນີທີ່ທ່າວັດຈັນປະຈຳປີ2015 ແລະ ກໍເປັນປີທີ 7 ທີ່ອີຢູໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເຮືອຊ່ວງຂັ້ນບ້ານທີ່ມີເຈດຈຳນົງ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີໃນການປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທຳທ້ອງຖີ່ນແຕ່ຂາດເຂີນທາງດ້ານງົບປະມານ, ຊຶ່ງໄດ້ມອບເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ສີພາຍເຮືອຊ່ວງບ້ານດັ່ງກ່າວທັງປະເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ, ພ້ອມເງິນຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການໃຊ້ຈ່າຍຫ້າງຫາກະກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນເທື່ອນີ້ທ່ານ ຄູນ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ສໍານັກງານອີຢູປະຈໍາລາວກ່າວວ່າ: ການສະໜັບສະໜູນຄັ້ງນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ປາຖະໜາຢາກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສືບສານກິດຈະກຳສໍາຄັນທາງດ້ານປະເພນີແລະວັດທະນາທໍາຂອງລາວແລະເຊື່ອໝັ້ນວ່າພວກເຮົາຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເພີ່ມຂຶ້ນອີກໃນອນາຄົດ.

No comments:

Post a Comment