Ad

Ad

12 October 2015

ວຽກ​ງານ​ວິທະຍາສາດຂອງລາວມີບາດກ້າວເຕີບໃຫຍ່

 ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອກາດວັນວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ (ວັນ​ທີ 12 ຕຸລາ) ທ່ານ ສຈ.ດຣ ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປະທານສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນວ່າ: ນັບແຕ່ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກໍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນາໆປະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃໜ່, ໜັກໜ່ວງແຕ່ມີກຽດທີ່ພັກ ແລະ ລັດ ມອບໜາຍໃຫ້ ແລະ ສາມາດບັນລຸຜົນງານຫລາຍດ້ານ​ເຊັ່ນ: ​ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດໃນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ,​ ເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ປັດຈຸບັນ, ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນມີ 17 ພະແນກ ແລະ 1 ພະແນກຂັ້ນນະຄອນຫລວງ, 51 ຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ມີໜ່ວຍງານວິຊາການວິທະຍາສາດປະຈໍາທຸກບ້ານທີ່ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍບ້ານ 3 ສ້າງ.


             ທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອຮອງຮັບໜ້າທີ່ການເມືອງໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້ານີ້, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຕ່ ປີ 2015-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ  ໄດ້ສຳ​ເລັດການ​ສ້າງ​ນິຕິກຳ​ ທີ່​ເປັນ​ພື້ນຖານຈຳນວນໜຶ່ງ, ໃນນັ້ນມີ​ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍຄວາມ​ປອດ​ໄພ​​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີຊີວະ​ພາບ, ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທຸລະ​ກຳ​ທາງ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ​​ວັດ​ແທກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ, ດຳລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ກອງ​ທຶນພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍອີກຫລາຍສະບັບ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ບົນພື້ນຖານນິຕິກໍາເຫລົ່ານັ້ນ ໃນໄລຍະ 4 ປີຜ່ານມາ, ໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ໃນຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ພະລັງງານທົດແທນ, ວັດສະດຸໃໝ່, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ ຈໍານວນ 104 ໂຄງ ການ ແລະ ໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານ 40 ກວ່າຕື້ກີບໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ປັບປຸງການບໍລິການວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນແບບອຸດສາຫະກຳ, ໃບຢັ້ງຢືນລິຂະສິດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຈຳນວນ 5.700 ກວ່າສະບັບ, ໄດ້ຜະລິດແມ່ແບບຖັງຜອງບໍລິມາດ,​ ບໍລິການສອບທຽບຊິງຊັ່ງ  ແລະ ກວດສອບກົງເຕີໄຟຟ້າໄດ້ 223 ພັນກວ່າໜ່ວຍ ແລະ ກວດສອບບັນດາອຸປະກອນວັດແທກອື່ນໆ ຈຳນວນໜຶ່ງ

No comments:

Post a Comment